5th December 2023 - 6:00pm - 9:00pm

​​Join our next North Wales In-Person Christmas social event in Bangor, where there'll be the opportunity to meet IEMA North Wales Committee Members and Chris Weston (IEMA Professional Standards Manager) over a drink at Clio Lounge.

We can't wait to meet you, book your place today!Ymunwch â'n digwyddiad cymdeithasol Nadoligaidd yn y cnawd Gogledd Cymru nesaf ym Mangor, lle bydd cyfle i gwrdd ag Aelodau Pwyllgor Gogledd Cymru IEMA a Chris Weston (Rheolwr Safonau Proffesiynol IEMA) dros ddiod yn y Clio Lounge.

Edrychwn ymlaen at gwrdd â chi; archebwch eich lle heddiw!